Колосок — Енциклопедія Сучасної України

Колосок

«КОЛОСО́К» – журнал. Засн. 2006 у Львові гро­­мад. орг-цією «Львів. ін-т освіти». Друкують щомісяця укр. мо­­вою; наклад 12 тис. прим. Розповсюджують в Україні, осеред­­ках укр. діаспори в Німеччині, США, Канаді. Темат. спрямованість – природознавство як інте­гров. комплекс дисциплін. Низ­­ку публікацій присвячено найрізно­­манітнішим явищам живої природи, наук. загадкам та цікавим дослідж. у різних галузях знань. Проводить всеукр. конкурси, навч. тренінги і семінари для ді­­тей, юнацтва та учителів. Руб­­рики: «Наука і техніка», «Жива при-рода», «Планета Земля», «Логіка і кмітливість», «Про все на сві­­ті», «Клуб допитливих Зернят», «Поштова скринька», «Seedy’s Cl­­ub». Від 2007 на базі журналу видають серію наук.-популяр. природн. літ-ри для дітей «Біб­­ліотечка “Колоска”». Гол. ред. – Д. Біда (від 2006).

Е. І. Огар

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Е. І. Огар . Колосок // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=3094 (дата звернення: 24.06.2021)