Гончарук Євген Гнатович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гончарук Євген Гнатович


Гончарук Євген  Гнатович

ГОНЧАРУ́К Євген Гнатович (07. 01. 1930, с. Великий Острожок Уланів., нині Хмільн. р-ну Вінн. обл. – 19. 04. 2004, Київ) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1968), проф. (1969), акад. НАНУ (1992), АПНУ (1992), АМНУ (1993), Рос. АМН (1988), Польс. академії медицини (1997), Всесвіт. академії медицини ім. А. Швейцера (1999). Засл. діяч н. і т. УРСР (1990). Держ. премія України у галузі н. і т. (1997, 2002). Ордени «За заслуги» 3-го (1996) та 2-го (2001) ступ., князя Ярослава Мудрого 5-го ступ. (2000). Кавалер золотої медалі ім. А. Швейцера Польс. академії медицини (1997). Міжнар. золота зірка «Merit for Medicine» (1998). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. мед. ін-т (1954), де й працював від 1961 (нині Нац. мед. ун-т): від 1968 – зав. каф. комунал. гігієни та екології людини, водночас 1969–79 – декан сан.-гіг. ф-ту, 1984–2004 – ректор; 1957–61 – у Терноп. мед. ін-ті, де взяв участь у створенні каф. гігієни. Чл. Президій АМНУ та АПНУ. Вивчав питання сан. охорони ґрунту, підзем. джерел госп.-питного водопостачання, малих річок від побут. і пром. стічних вод; очистки і знезаражування стічних вод; впливу факторів довкілля на здоров’я населення. Розробив теор. основи й описав закономірності біол. очистки стічних вод у глибоких шарах ґрунту на спорудах підзем. фільтрації, обґрунтував зони сан. охорони підзем. джерел госп.-питного водопостачання населення. Автор теорії і методології гігієн. нормування екзоген. хім. речовин у ґрунті. Дослідив механізм гострого отруєння людини пестицидами на с.-г. полях та запропонував профілакт. заходи його попередження. На стінах корпусу сан.-гіг. ф-ту Нац. мед. ун-ту та будинку, в якому мешкав Г., відкрито мемор. дошки.

Пр.: Сооружения подземной фильтрации бытовых сточных вод (гигиеническое обоснование их параметров). К., 1967; Очистка и обеззараживание сточных вод лечебных учреждений. К., 1973; Малогабаритные очистные сооружения канализации. К., 1974; Санитарная охрана почвы от загрязнения химическими веществами. К. 1977; Гигиеническое нормирование химических веществ в почве. Москва, 1986 (співавт.); Изучение влияния факторов окружающей среды на здоровье населения. К., 1989 (співавт.); Загальна гігієна: Пропедевтика гігієни: Підруч. К., 1995 (співавт.); Комунальна гігієна. К., 2003.

Літ.: К 70-летию со дня рождения академика Е. И. Гончарука // ГиС. 2000. № 3; Академіку НАН і АМН України Є. Г. Гончаруку – 70 років // Журн. АМНУ. 2000. Т. 6, № 1; Виленский Ю., Гарькавый С., Прокопович А. Академик Евгений Игнатьевич Гончарук. Повесть о жизни. В., 2005; Макаренко, Полякова.

Статтю оновлено: 2006