Гончарюк Ігор Всеволодович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гончарюк Ігор  Всеволодович

ГОНЧАРЮ́К Ігор Всеволодович (16. 09. 1929, Харків – 28. 04. 2004, там само) – математик. Д-р тех. н. (1976), проф. (1978). Закін. Калінінгр. пед. ін-т (РФ, 1961). У 1949–79 перебував на службі у рад. армії; 1979–85 – зав. каф. приклад. математики, 1985–99 – проф. цієї ж каф. Нац. аерокосміч. ун-ту «Харків. авіац. ін-т». Наук. праці присвяч. матем. методам розв’язання межевих і початково-межевих задач матем. фізики та механіки суціл. середовища в ділянках складної геом. форми. Розробив теорію і методи отримання похідних дрібного та від’ємного порядку від функцій широкого класу.

Пр.: Кручение стержней сложного профиля. Х., 1973 (співавт.); О системах функций, удобных для аналитического описания разомкнутых линий и поверхностей // Системы упр. летател. аппаратов. Х., 1981. Вып. 6; О расширении наследственных свойств R-функций // Теория автоматизированного проектирования. Х., 1984. Вып. 5; Об одной функции с наследственными свойствами s-го порядка // Матем. методы анализа динамических систем. Х., 1985.

Т. П. Цепляєва

Статтю оновлено: 2006