Горальський Леонід Петрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Горальський Леонід Петрович


Горальський Леонід  Петрович

ГОРА́ЛЬСЬКИЙ Леонід Петрович (17. 01. 1960, с. Мерва Горохів. р-ну Волин. обл.) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (2001), проф. (2003). Засл. діяч н. і т. України (2016). Закін. Білоцерків. с.-г. ін-т (1987), де відтоді й працював; 1993–2001 – зав. лаб. патол. морфології Ін-ту епізоотології УААН (Рівне); від 2001 – зав. каф. анатомії і гістології Держ. агроекол. ун-ту (Житомир). Вивчає морфофункціон. зміни органів і тканин при ретровірус. інфекціях та малоінтенсив. радіац. опроміненні с.-г. тварин.

Пр.: Деякі аспекти гістохімії органів і тканин у коней за прихованого перебігу інфекційної анемії // Вісн. Білоцерків. аграр. ун-ту. 1999. Вип. 9; Особливості перебігу лейкозного процесу за вторинного імунодефіциту // ВАН. 1999. № 9; Морфофункціональні зміни в паренхіматозних органах овець, інфікованих вірусом лейкозу великої рогатої худоби // ВМУ. 2000. № 2; Особливості гістоархітектоніки імунних органів сільськогосподарських тварин // Там само. 2003. № 2.

Статтю оновлено: 2016