Горбаль Кость Гаврилович — Енциклопедія Сучасної України

Горбаль Кость Гаврилович

ГО́РБАЛЬ Кость Гаврилович (псевд. і крипт.: К. Н. Rumer, Г-ль, K. h.; 29. 05. 1836, с. Тисмениця, нині смт Івано-Фр. обл. – 14. 01. 1903, м. Перемишль, нині Польща) – педагог, письменник, громадсько-культурний діяч. Закін. Чернів. г-зію (1861), філос. відділ. Львів. ун-ту (1864). У 1865 видавав і редагував ж. «Нива» (усього вийшло 20 номерів, друкувалися твори П. Свєнціцького, Ю. Федьковича, С. Воробкевича), 1867 – г. «Русь» (разом з Ф. Заревичем). Викладав у г-зіях Тернополя (від 1868), Стрия (від 1877) і Перемишля (від 1891), зокрема від 1883 перебував на посаді проф. У перемишл. г-зії вчив І. Зілинського, на формування світогляду якого зробив значний вплив. Також серед вихованців Г. – Є. Олесницький, В. Охримович, І. Брик, П. Карманський. Активно працював для розвитку духов. життя Галичини, укр. письменства. Був учасником народовец. руху. Опублікував з А. Кобилянським брошури «Słovo na słovo do redactora “Słova”» та «Holos na holos dlia Halyèyny» (обидві – Чернівці, 1881), в яких уперше запропонував укр. мову передавати на письмі лат. літерами відповідно до чес. правопису. Автор ст. «З питань про малоруську літературу» (1877), «Відносини між поетами й суспільністю», «Відчит про М. Шашкевича» (обидві – 1904), а також дослідж. з порівнял. фонетики польс. і укр. мов (1881). У доробку Г.-письменника: «Спомини з молодих літ» (1887), автобіогр. оповідання «Мати», «Виїзд на посаду» і «Три брати шукають долі» (усі – 1904), політ. нариси, гуморист.-сатир. фейлетони. Більшість творів Г. упорядкував і опублікував О. Барвінський у львів. г. «Руслан» (1904). У рукописі залишився переклад польс. мовою оповідання «Одарка» Марка Вовчка. Підтримував дружні стосунки з В. Білозерським, Ю. Федьковичем (останній присвятив Г. поему «Новобранчик», 1862), І. Франком, П. Свєнціцьким та ін. Архів Г. зберігається у ЛНБ.

Літ.: Франко І. Кость Горбаль // Зібр. творів: У 50 т. Т. 34. К., 1981; Качкан В. Корифей українського руху // Вперед. Тисмениця, 1993, 11 верес.; Середа О. Професор Перемиської гімназії Кость Горбаль – «ветеран галицько-руського українознавства» // Перемишль і Перемиська земля протягом віків. Видатні діячі Перемищини: Зб. наук. праць та мат. Міжнар. наук. конф. Перемишль; Л., 2001.

Статтю оновлено: 2006
Цитувати статтю
В. Т. Полєк . Горбаль Кость Гаврилович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=30984 (дата звернення: 03.03.2021).