Горбань Владислав Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Горбань Владислав Олександрович

ГОРБА́НЬ Владислав Олександрович (25. 04. 1936, Харків) – лікар-патофізіолог. Д-р мед. н. (1988), проф. (1995). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1981). Закін. Київ. мед. ін-т (1959), де й працював від 1962: від 1971 – доц.; від 1993 – зав. каф. патол. фізіології Київ. мед. ін-ту Укр. асоц. нар. медицини. Наук. дослідження: реактивність і резистентність, біол. бар’єри, алергія, пухлини, нерв. трофіка і нейрогенна дистрофія. Автор класифікації гістогематич. бар’єрів у ссавців. Співавтор розділів у підручнику «Патологічна фізіологія» (К., 1977; 1985; 1995; рос. – Москва, 2004).

Пр.: Руководство к практическим занятиям по патологической физиологии: Пособ. К., 1987 (співавт.); Изменения биоэнергетических процессов и транспорта иммуноглобулинов в тканях желудка крыс после ваготомии // ВД. 1991. № 9 (співавт.); Проницаемость биологических барьеров для макромолекул. К., 1992.

Статтю оновлено: 2006
Цитувати статтю
Ю. В. Биць . Горбань Владислав Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=30991 (дата звернення: 02.03.2021).