Горбань Владислав Олександрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Горбань Владислав Олександрович


Горбань Владислав  Олександрович

ГОРБА́НЬ Владислав Олександрович (25. 04. 1936, Харків) – лікар-патофізіолог. Д-р мед. н. (1988), проф. (1995). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1981). Закін. Київ. мед. ін-т (1959), де й працював від 1962: від 1971 – доц.; від 1993 – зав. каф. патол. фізіології Київ. мед. ін-ту Укр. асоц. нар. медицини. Наук. дослідження: реактивність і резистентність, біол. бар’єри, алергія, пухлини, нерв. трофіка і нейрогенна дистрофія. Автор класифікації гістогематич. бар’єрів у ссавців. Співавтор розділів у підручнику «Патологічна фізіологія» (К., 1977; 1985; 1995; рос. – Москва, 2004).

Пр.: Руководство к практическим занятиям по патологической физиологии: Пособ. К., 1987 (співавт.); Изменения биоэнергетических процессов и транспорта иммуноглобулинов в тканях желудка крыс после ваготомии // ВД. 1991. № 9 (співавт.); Проницаемость биологических барьеров для макромолекул. К., 1992.

Статтю оновлено: 2006