Горбань Іван Степанович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Горбань Іван Степанович


Горбань Іван  Степанович

ГОРБА́НЬ Іван Степанович (07. 10. 1928, с. Займище, нині Талалаїв. р-ну Черніг. обл. – 30. 01. 2000, Київ) – фахівець у галузі оптики і лазерної фізики, фізики твердого тіла. Д-р фіз.-мат. н. (1966), проф. (1967). Акад. НАНУ (1992). Засл. діяч н. і т. України (1998). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1987). Закін. Київ. ун-т (1952), де відтоді й працював: 1970– 72 – декан фіз. ф-ту, 1972–98 – зав. каф. експерим. фізики. Віце-президент (1991–93), президент (1995–98) Укр. фіз. т-ва. Засн. наук. школи оптики і спектроскопії напівпровідник. кристалів. Довів існування непрямих екситон-фононних переходів у прямозонних напівпровідниках. Дослідив поліекситонні комплекси, локалізовані на домішкових центрах у непрямозонних напівпровідниках; закони дисперсії фононів у нових анізотроп. напівпровідник. кристалах; аномальну дисперсію і її значення для генерац. характеристик твердотільних лазерів, запропонував методи визначення пасив. втрат лазерів. Відкрив явище, що полягає у резонансному підсиленні обертально-коливальних оптичних переходів в ексимерних молекулах, яке забезпечує високу ефективність роботи ексимерних лазерів при низьких тисках актив. середовища. Отримав генерацію випромінювання на електронно-дірковій рідині в шаруватих кристалах і вказав спектроскопічні ознаки існування бозе-конденсату і квант. електронно-діркової рідини в моноклинному дифосфіді цинку.

Пр.: Электронная компонента изменения показателя преломления рубина при накачке // КЭ. 1973. Вып. 1 (співавт.); Оптика: Посіб. К., 1979; Деформационные потенциалы и симметрия валентной зоны в 6Н–SiC // ФТТ. 1989. Т. 37, вып. 12 (співавт.); Biexitonic liquid in monoclinic zinc diphosphide crystals // Solid State Communs. 1996. Vol. 100, № 1 (співавт.); Квантова електронно-діркова рідина молекулярного типу в кристалах b–ZnP2 // УФЖ. 1998. Т. 43, № 11 (співавт.); Основи хвильової та променевої оптики: Навч. посіб. К., 1999 (співавт.).

Статтю оновлено: 2006