Горбань Олена Никандрівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Горбань Олена Никандрівна


Горбань Олена  Никандрівна

ГОРБА́НЬ Олена Никандрівна (24. 06. 1924, м. Вознесенськ, нині Микол. обл.) – лікар. Д-р мед. н. (1976), проф. (1979). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. мед. ін-т (1947). У 1947–89 працювала в Київ. НДІ гігієни праці та профес. захворювань (нині Ін-т медицини праці АМНУ): 1965– 84 – зав. лаб. токсикології пестицидів та гігієни праці при їхньому застосуванні; за сумісн. 1953–55 – зав. відділу науки МОЗ УРСР; 1994–97 – гол. н. с. Ін-ту екогігієни і токсикології (Київ); 1997–99 – гол. н. с. Ком-ту з питань гігієн. регламентування МОЗ України. Здійснює токсикол.-гігієн. дослідж. нових пестицидів, вивчає гігієн. умови праці при їхньому застосуванні у с. госп-ві та розробляє заходи запобігання отруєнням.

Пр.: Запобігання отруєнням під час роботи з отрутохімікатами. К., 1977; Гигиена труда при использовании ядохимикатов и минеральных удобрений. К., 1977 (співавт.); Лабораторная диагностика интоксикаций пестицидами. Москва, 1978 (співавт.); Медицинское обследование лиц, работающих с пестицидами. К., 1978 (співавт.); Санитарный надзор за применением пестицидов и минеральных удобрений. К., 1979.

Статтю оновлено: 2006