Гордієнко Вадим Максимович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гордієнко Вадим Максимович


Гордієнко Вадим  Максимович

ГОРДІЄ́НКО Вадим Максимович (29. 10. 1930, Харків) – лікар-гістолог. Д-р мед. н. (1966), проф. (1970). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1976). Закін. Харків. мед. ін-т (1955). Від 1958 – в Укр. НДІ ортопедії і травматології (нині Ін-т патології хребта та суглобів АМНУ, Харків): від 1962 – зав. лаб. патогістології; від 1965 – у Київ. НДІ ендокринології та обміну речовин: зав. лаб. морфології і гістології, від 1974 – заст. дир. з наук. роботи; 1981–2000 – у Київ. ун-ті: зав. каф. цитології, гістології та біології; від 2001 – у Нац. ун-ті фіз. виховання і спорту (Київ): проф., зав. курсу гістології. Наук. дослідження: гіпоталамо-гіпофізарна регуляція ендокрин. функцій, механізми дії гормонів кори наднирник. залоз, морфол. еквіваленти функції наднирник., щитоподіб. та статевих залоз в онтогенезі та за умов дії шкідливих подразників.

Пр.: Гипокортикоидное состояние и реактивность островкового аппарата поджелудочной железы // Физиология, биохимия и патология эндокрин. системы. К., 1974. № 4; Ультраструктура залоз ендокринної системи. К., 1976; Морфометрическое исследование ультраструктуры клеток почковой зоны коры надпочечников при стрессе // Цитология. 1977. Т. 19, № 2 (співавт.); Ультраструктура нейронов аркезатного ядра гипоталамуса морских свинок после адреналэктомии // Проблемы физиологии гипоталамуса. К., 1979 (співавт.); Гістологічні зміни в лімфоїдних органах тварин, імунізованих антигенами стафілококу // Доп. НАНУ. 2000. № 7.

Статтю оновлено: 2006