Гордієнко Іван Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Гордієнко Іван Іванович

ГОРДІЄ́НКО Іван Іванович (27. 07. 1918, Київ – 31. 01. 1986, там само) – фахівець у галузі ботаніки та лісівництва. Брат М. Гордієнка. Д-р біол. н. (1970), проф. (1979). Учасник 2-ї світ. війни, бойові нагороди. Закін. Київ. лісогосп. ін-т (1948). Працював зав. опор. пункту на олешків. пісках у Херсон. обл. (1952–57); ст. н. с. лаб. захисту деревини Укр. НДІ мех. обробки деревини (Київ, 1957–60); ученим секр. відділ. лісівництва, гідротехніки та меліорації Укр. с.-г. академії (1960– 62); ст. н. с., зав. відділу дендрології та паркознавства Центр. ботан. саду АН УРСР (1962–75); зав. каф. ботаніки Ніжин. пед. ін-ту (1975–86). Осн. напрям наук. дослідж. – залісення пісків. Г. – один з організаторів дендрол. експедицій з вивчення досвіду інтродукції в Україні деревних рослин.

Пр.: Олешские пески и биогеноценотические связи в процессе их зарастания. К., 1969; Ліси рівнинної частини України. К., 1969; Деревья и кустарники: Голосеменные. К., 1971 (співавт.); До матеріалів про інтродукцію дерев та чагарників у Правобережному Поліссі України // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. 1975. Вип. 7 (співавт.); Флористические находки в Черниговском Полесье // Флора и растительность Украины. К., 1986.

Літ.: Солдатова І. Гордієнко Іван Іванович: Біобібліогр. покажч. Ніжин, 1995.

Г. В. Самойленко

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
Г. В. Самойленко . Гордієнко Іван Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=31166 (дата звернення: 19.05.2021)