Гордієнко Ольга Іванівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гордієнко Ольга Іванівна


Гордієнко Ольга  Іванівна

ГОРДІЄ́НКО Ольга Іванівна (05. 12. 1950, с. Геологічне Хабаров. краю, РФ) – кріобіолог. Дружина Є. Гордієнка. Д-р фіз.-мат. н. (2005). Закін. Харків. ун-т (1972). Від 1973 працює в Ін-ті проблем кріобіології і кріомедицини НАНУ (Харків): від 1991 – ст. н. с. Наук. дослідження: біофізика мембран, фіз.-мат. моделювання та експерим. дослідж. трансмембран. транспортування, кріоушкодження біомембран.

Пр.: Erythrocyte membrane permeability for a series of diols // Bioelectrochemistry. 2004. Vol. 62, № 2 (співавт.); Estimation of erythrocyte population state by spherical index distribution // Там само (співавт.); Experimental determination of human erythrocyte membrane permeability coefficients for a series of amides // Cryo Letters. 2005. Vol. 26, № 1 (співавт.).

Статтю оновлено: 2006