Горев Леонід Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Горев Леонід Миколайович


Горев Леонід  Миколайович

ГО́РЕВ Леонід Миколайович (03. 08. 1939, м. Ромни Сум. обл. – 18. 11. 1999, Київ) – гідрохімік, гідрогеолог і гідроеколог. Д-р геогр. н. (1987), проф. (1988). Премія ім. М. Туган-Барановського НАНУ (1997). Закін. Київ. ун-т (1963). Працював 1963–71 у геол. партії тресту «Київгеологія»; від 1971 – у Київ. ун-ті: зав. каф. гідрології і гідрохімії (1993–99). Наук. дослідж. присвячені радіогідрогеології, гідрохімії, гідромеліорації, меліоратив. гідрохімії. Г. розробляв теор. та метод. основи оптимізації екосередовища.

Пр.: Водно-физические и физико-химические процессы в почвогрунтах при орошении. 1982 (співавт.); Мелиоративная гидрохимия. 1984 (співавт.); Современные методы оптимизации оросительных мелиораций. 1988 (співавт.); Региональная гидрохимия. 1989; Методика оптимизации природной среды обитания. 1992; Радіоактивність природних вод. 1993; Гідрохімія України. 1995; Оптимізація екосередовища. 1997 (співавт.); усі – Київ.

Статтю оновлено: 2006