Гориславець Сергій Петрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гориславець Сергій Петрович


Гориславець Сергій  Петрович

ГОРИСЛА́ВЕЦЬ Сергій Петрович (18. 07. 1929, Київ – 27. 06. 1998, там само) – фахівець у галузі теплотехніки та нафтохімії. Д-р тех. н. (1968). Закін. Київ. політех. ін-т (1956). Працював у СКБ Барнаул. маш.-буд. з-ду (1956–59, РФ); на з-ді «Ленінська кузня» (Київ, 1959–60); від 1960 – в Ін-ті газу НАНУ (Київ): зав. лаб. паливно-технол. дослідж. (від 1987). Основні напрями наук. досліджень: розробка наук. основ процесу піролізу вуглеводнів та технол. обладнання процесів нафтопереробки та нафтохімії.

Пр.: Пиролиз углеводородного сырья. К., 1977; Интенсификация процессов пиролиза. К., 1978; Математическое моделирование закалочно-испарительного аппарата с твердым промежуточным теплоносителем // Хим. технология. 1983. № 53 (співавт.); Разработка и исследование газогорелочных устройств для сжигания сбросных газов нефтепереработки и нефтепромыслов // Экотехнологии и ресурсосбережение. 1994. № 4 (співавт.); Повышение глубины отбора светлых нефтепродуктов окислительным крекингом среднего и тяжелого нефтяного сырья // Там само. 1997. № 6 (співавт.).

Статтю оновлено: 2006