Горкіна Лариса Павлівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Горкіна Лариса  Павлівна

ГО́РКІНА Лариса Павлівна (31. 03. 1941, смт Ворзель Київ. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2001). Закін. Львів. ун-т (1963), Київ. ін-т нар. госп-ва (1966). Працювала в Обчислюв. центрі Держплану УРСР (1965–69); від 1969 – в Ін-ті економіки АН УРСР (нині Ін-т економіки та прогнозування НАНУ, Київ): від 2004 – зав. відділу екон. історії. Наук. дослідж.: методологія історії екон. вчень та історія екон. думки України, закономірності еволюції екон. теорії в її осн. напрямах і школах, наук. спадщина М. Туган-Барановського.

Пр.: Становление и развитие советской экономической науки на Украине (1917–1937 гг.). К., 1983 (співавт.); Історія економічної думки України: Навч. посіб. К., 1993 (співавт.); Нариси з історії політичної економії в Україні (остання третина XIX – перша третина XX ст.). К., 1994; М. І. Туган-Барановський в економічній теорії та історії. К., 2001.

А. А. Чухно

Стаття оновлена: 2006