Горленко Володимир Федорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Горленко Володимир Федорович


Горленко Володимир  Федорович

ГО́РЛЕНКО Володимир Федорович (21. 11. 1927, с. Вовне, нині Вовна Шосткин. р-ну Сум. обл.) – етнограф. Д-р iстор. н. (1990). Закін. Моск. ун-т (1953). Від 1957 – в IМФЕ АН УРСР (нині НАНУ): 1975–80 – зав. відділу етнографії, 1981–2004 – пров. н. с.; за сумісн. – викл. етнографії у ВНЗах Києва (1965–71 – у Київ. ун-ті, увів спецкурс «Історія укр. етнографії», спецсемінар «Культура і побут укр. народу»). Автор публiкацiй, монографiй з iсторії, теорії та становлення методики укр. етнографiї, госп-ва й матер. культури українцiв, питань укр. народознавства. Пiд кер-вом та за участі Г. пiдготовлено праці: «Етнографiя Києва i Київщини» (К., 1986), «Традицiї народно-побутової культури українцiв», «Регiональний iсторико-етнографiчний атлас України, Бiлорусiї та Молдавiї. Вип. 1. Народна землеробська технiка» (обидві – не опубл.). Один із фундаторiв та чл. наук.-метод. ради Київ. музею нар. арх-ри та побуту УРСР (нині Нац. музей нар. арх-ри та побуту України). Чл. редколегії міжнар. вид. «Ethnologia Slavica».

Пр.: Нове про творчу та суспiльно-полiтичну дiяльнiсть Т. Г. Шевченка // РЛ. 1959. № 2; Нариси з iсторiї української етнографiї. К., 1964; Народна землеробська технiка українцiв. К., 1971 (спiвавт.); Традиційно-побутова культура і звичаї українців другої половини XVII – XVIII ст. // Історія Української РСР. К., 1979. Т. 2; З історії формування наукової методики народознавства // НТЕ. 1980. № 4; Об этнониме «черкаси» в отечественной науке конца 18 – первой половины 19 ст. // Сов. этнография. 1982. № 3; Спiльнослов’янськi елементи в традицiйнiй матерiальнiй культурi українцiв. К., 1983; До питання етнографічної типології народних землеробських знарядь українського селянства // Нар. творчість. 1984. № 4; Становление украинской этнографии конца XVIII – первой половины ХІХ в. К., 1988; Украинцы // Народы мира. Москва, 1988; Становлення і розвиток матеріальної культури української народності (XIV – середина XVII ст.) // Укр. народність: Нариси політ. та соц.-етніч. історії. К., 1990; Українці: Істор.-етногр. дослідж: У 2 кн. К.; Опішня, 1999 (співавт.); Литвини півночі України – ймовірний уламок нащадків племені літописних сіверян // ПУ. 2001. № 1–2.

Літ.: Курочкін О. Володимир Горленко: До 70-річчя від дня народж. // НТЕ. 1997. № 5–6.

Статтю оновлено: 2006