Горобець Микола Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Горобець Микола  Миколайович

ГОРОБЕ́ЦЬ Микола Миколайович (17. 10. 1940, Житомир) – радіофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1984), проф. (1986). Держ. премія України в галузі н. і т. (2016). Закін. Харків. ун-т (1962), де й працює від 1965: зав. каф. приклад. електродинаміки (від 1971), проф. (від 1983). Наук. дослідж. у галузі електродинаміки та електромагніт. екології. Розробляє мікрохвильові антенні пристрої, зокрема для аерокосміч. техніки. Один із укладачів «Англійсько-російсько-українського словника з теорії та техніки антен» (Х., 2001).

Пр.: Основы теории антенн эллиптической поляризации. К., 1980; Вопросы приближенной теории волноводно-щелевых излучателей и отверстий связи // Сб. науч.-метод. статей по приклад. электродинамике. Вып. 5. Москва, 1983; Теория и расчет антенны и устройств сверхвысоких частот: Учеб. пособ. О., 2001; Космическая система «Метеор-3М» № 1: Справоч. мат. С.-Петербург, 2001 (усі – у співавт.).

Ю. М. Ранюк

Статтю оновлено: 2017