Кривоколиско Сергій Геннадійович — Енциклопедія Сучасної України

Кривоколиско Сергій Геннадійович

КРИВОКОЛИ́СКО Сергій Геннадійович (10. 04. 1971, смт Марківка Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (2009). Закін. Луган. пед. ін-т (1993), де відтоді й до працював (нині ун-т): від 1996 – зав. лаб. орган. синтезу; від 1999 – у Сх.-укр. ун-ті (Луганськ): пров., гол. н. с. н.-д. лаб. «Хімекс», від 2010 – проф., від 2012 – зав. каф. хімії. Наук. дослідження: розроблення регіо- і стереоселектив. багатокомпонент. методів синтезу, що базуються на реакціях каскад. гетероциклізації та полігетерофунк­­ціоналізації; вивчення будови, реакц. здатності та властивостей нових гетеро- і карбоцикліч. та аліфатич. систем, які містять функціонал. групи з різними гетероатомами (O, N, S, Se).

Пр.: Химия тиенопиридинов и род­­ственных систем. Москва, 2006; The Chemistry of Thienopyridines // Advan­­ces in Heterocyclic Chemistry. 2007. Vol. 93; Реакция Манниха в синтезе N, S-содержащих гетероциклов. Но­­вый подход к синтезу тиено[2,3-d]пиримидинов // Изв. РАН. Cер. хим. 2009. № 7; The Radziszewski Oxidation of Cyc­­loalkylidene-α-(thiazol-2-yl)aceto-nitriles: a New Approach Towards Spiro­­oxira­­nes // J. Heterocyclic Chemistry. 2011. Vol. 48(1) (усі – співавт.).

В. В. Доценко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. В. Доценко . Кривоколиско Сергій Геннадійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=314 (дата звернення: 24.06.2021)