Городецький Сергій Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Городецький Сергій Дмитрович

ГОРОДЕ́ЦЬКИЙ Сергій Дмитрович (19. 11. 1953, Київ) – фізик. Син Дмитра, онук Емми та Олексія Городецьких. Д-р фіз.-мат. н. (1994). Закін. Київ. ун-т (1976). Відтоді працював в Ін-ті металофізики НАНУ (від 1995 – пров. н. с.). 1997 емігрував, очолює відділ косміч. матеріалознавства Ін-ту аерокосміч. досліджень Торонт. ун-ту. Досліджує термо- і радіаційностимульовані процеси у поверхневих шарах металів і сплавів, вплив косміч. випромінювання на фіз.-хім. параметри матеріалів косміч. човнів. Розробив фіз. принципи неруйнів. пошарового аналізу осн. фіз.-хім. характеристик поверхні твердого тіла, що дають змогу отримати моношарове розділення. Створив унік. джерело атомар. кисню, що дозволяє повністю імітувати процеси ерозії матеріалів косміч. човнів.

Пр.: Сегрегация в поверхностных слоях сплавов на основе никеля // Металлофизика. 1993. Т. 15, № 7; Атомное упорядочение поверхностных слоев бинарных сплавов // Поверхность. Физика. Химия. Механика. 1994. № 3; Nondestructive Depth Profiling by Electron Spectroscopy with a Tuned Energy Excitation Source // Phys. Stat. Sol. (a). 2002. Vol. 191, № 1; Thermal oscillations effects in surface layers of Fe–Ni system: the role of atomic and magnetic ordering // Surface Science. 2002. Vol. 511.

Т. Г. Сич

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
Т. Г. Сич . Городецький Сергій Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=31409 (дата звернення: 19.06.2021)