Горох Віталій Назарович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Горох Віталій Назарович


Горох Віталій  Назарович

ГОРО́Х Віталій Назарович (11. 03. 1931, с. Криски Понорниц., нині Короп. р-ну Черніг. обл.) – фахівець у галузі харчових технологій. Д-р тех. н. (1990). Закін. Київ. технол. ін-т харч. пром-сті (1953). У 1955–57 працював в Ін-ті теплоенергетики АН УРСР (нині Ін-т теплофізики НАНУ, Київ); від 1957 – в Укр. НДІ цукр. пром-сті (Київ; з перервою): від 1971 – зав., від 1991 – гол. н. с. теплоенергет. відділу; 1968–71 – доц. Київ. технол. ін-ту харч. пром-сті. Досліджує проблеми теплоенергетики та енергозбереження у харч. пром-сті, зокрема у цукр. вироб-ві.

Пр.: Обобщение экспериментальных данных по теплообмену при кипении сахарных растворов и утфеля І рафинада в термодинамической системе критериев // Тр. ВНИИ сахар. пром-сти. 1969. Вып. 15 (співавт.); Основные направления улучшения использования топливно-энергетических ресурсов в сахарной промышленности // Пищевая пром-сть. 1978. № 4; Енергозбереження в технології цукрового виробництва // Цукор України. 1997. № 1 (співавт.); Роботи УкрНДІЦП по удосконаленню теплоенергетики цукрового виробництва // Там само. 2003. № 3(33) (співавт.).

Статтю оновлено: 2006