Горпинич Володимир Олександрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Горпинич Володимир Олександрович


Горпинич Володимир  Олександрович

ГОРПИ́НИЧ Володимир Олександрович (26. 11. 1927, с. Варварівка, нині Гуляйпіл. р-ну Запоріз. обл.) – мовознавець і педагог. Д-р філол. н. (1974), проф. (1976). Засл. діяч н. і т. України (1995). Закін. Дніпроп. ун-т (1958). Учителював. Від 1962 працював у Глухів. (Сум. обл., 1965–66 – декан. пед. ф-ту), згодом – у Микол. (1967–74 – зав. каф. мовознавства), Запоріз. (1975–78 – ректор, 1974–79 – зав. каф. рос. мови), Полтав. (1979–81 – зав. каф. рос. мови), Кіровогр. (1981–96 – зав. каф. укр. мови) пед. ін-тах. Від 1996 – проф. каф. укр. мови Дніпроп. ун-ту. Досліджує проблеми граматики, словотвору, правопису, орфоепії, лексикографії, топонімії, ад’єктонімії, катойконімії слов’ян. і роман. мов, антропонімії укр. і давньогрец. мов. Розробив теор. основи та обґрунтував лінгвіст. засади дослідж. відтопонім. словотвору, основи функціонал. дериватології. Автор низки підручників і посібників, серед них: «Українська мова» (ч. 1–2, 1976–77; 1988; 1993–94; у співавт.), «Русский язык» (ч. 1, 1981; ч. 2, 1986), «Будова слова і словотвір» (1997), «Українські власні назви в російській мові» (1998), «Географічні назви в українській мові» (1999), «Сучасна українська літературна мова: морфеміка, словотвір, морфонологія» (1999), «Морфологія української мови» (2004; усі – Київ), автор та укладач словників, зокрема «Русско-украинского орфоэпического словаря» (1992), «Словника відтопонімних прикметників і назв жителів України» (т. 1–2, 1994; обидва – Київ), «Російсько-українського професійно-технічного словника» (1997), «Українсько-російського орфоепічного словника» (1998; обидва – Дніпропетровськ), «Словника географічних назв України» (К., 2001).

Пр.: Теоретичні питання відтопонімного словотвору східнослов’янських мов. 1973; Відтопонімні прикметники в українській мові. 1976; Назви жителів в українській мові. 1979 (усі – Київ); Українська словотвірна дериватологія. 1998; Прізвища степової України. 2000; Прізвища Дніпровського Припоріжжя. 2003 (співавт.); Слов’янська ад’єктонімія і катойконімія. 2003; Нариси з контрастивної топоніміки. 2004; Прізвища Середньої Наддніпрянщини. 2004 (співавт.); Прізвища правобережного Степу. 2005 (співавт.; усі – Дніпропетровськ).

Літ.: Лучик А. А., Лучик В. В. Бібліографічний покажчик робіт В. О. Горпинича. Дн., 2003.

Статтю оновлено: 2006