Горр Геннадій Вікторович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Горр Геннадій Вікторович


Горр Геннадій  Вікторович

ГОРР Геннадій Вікторович (25. 07. 1943, м. Енгельс Саратов. обл., РФ) – фахівець у галузі механіки. Д-р фіз.-мат. н. (1983), проф. (1988). Премія ім. М. Крилова НАНУ (1995). Закін. Новосибір. ун-т (РФ, 1966). Відтоді працював у Ін-ті приклад. математики і механіки НАНУ (Донецьк): від 1986 – пров. н. с., 1993–96 – зав. лаб. динаміки систем зв’язаних твердих тіл відділу приклад. механіки; від 1996 – зав. каф. вищої математики і методики викладання математики Донец. ун-ту. Працює у галузі теор. механіки, зокрема розвинув методи дослідж. процесій., ізоконіч. та асимптотич. рухів у динаміці твердого тіла і систем твердих тіл; знайшов новий розв’язок рівнянь динаміки.

Пр.: Классические задачи динамики твердого тела. Развитие и современное состояние. К., 1978 (співавт.); Нелинейный анализ поведения механических систем. К., 1984 (співавт.); Новое решение обобщенной задачи о движении тела с неподвижной точкой // Прикладная математика и механика. 1992. Т. 56, вып. 3; Свойства одного класса инвариантных соотношений обобщенных уравнений динамики // Там само. 2001. Т. 65, вып. 3 (співавт.); Об интегрировании уравнений Пуассона в случае трех линейных инвариантных соотношений // Там само. 2002. Т. 66, вып. 3 (співавт.).

Статтю оновлено: 2006