Горський Вілен Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Горський Вілен Сергійович

ГО́РСЬКИЙ Вілен Сергійович (27. 10. 1931, Харків – 27. 05. 2007, Київ) – філософ. Д-р філос. н. (1978), проф. (1991). Засл. діяч н. і т. України (2006). Закін. Київ. ун-т (1954). Працював в Ін-ті філософії НАНУ (від 1959): пров. н. с., 1992–2000 – гол. н. с.; одночасно 1992–2001 – зав. каф., від 2002 – проф. каф. філософії та релігієзнавства Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». Наук. розробки стосуються проблем методології історії філософії, зокрема вивчення механізму, що опосередковує зв’язок філософії з соц.-політ. середовищем, філософії з мист-вом, специфіки істор.-філос. інтерпретації тексту; історію укр. філос. думки, філос. ідей у культурі України княжої доби.

Пр.: Соціальне середовище та історико-філософський процес. 1969; У пошуках істини: Взаємодія філософії і мист-ва. 1979; Историко-философское истолкование текста. 1981; Нариси з історії філософської думки Київської Русі ХІІ–ХІІІ ст. 1993; Святі Київської Русі. 1994; Історія української філософії: Курс лекцій. 1996; Філософія в українській культурі. 2001; Давньоруські любомудри. 2003 (співавт.); усі – Київ.

Н. Г. Антонюк

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
Н. Г. Антонюк . Горський Вілен Сергійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=31515 (дата звернення: 23.04.2021)