Горшков Петро Олексійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Горшков  Петро  Олексійович

ГОРШКО́В Петро Олексійович (15(28). 12. 1904, с. Старі Озерки, нині Пензен. обл., РФ – 18. 02. 1987, Київ) – агрохімік. Дід Н. Макаренко. Д-р с.-г. н. (1958), проф. (1963). Закін. Саратов. с.-г. ін-т (РФ, 1930). Працював на керівних посадах дослід. станцій Кустанай. обл. (Казахстан), Сум, Воронежа (1931–50); дир. ВНДІ луб’яних культур (м. Глухів Сум. обл., 1950–59); у 1962–84 – в Укр. с.-г. академії (Київ): проректором з наук. роботи (1962–64), зав. каф. агрохімії (1970–78). Осн. напрям наук. дослідж. – проблеми живлення рослин і застосування добрив. Розробив осн. прийоми внесення добрив під коноплі; визначив дози і співвідношення орган. і мінерал. добрив у зернобуряковій сівозміні, вплив добрив на фосфат. режим ґрунту.

Пр.: Результаты опытов по изучению системы удобрений свекловичного севооборота на слабовыщелочном черноземе // Влияние длительного применения удобрений на плодородие почвы. Москва, 1960; Удобрение конопли. Москва, 1967 (співавт.); Действие удобрений в севообороте на формирование зерна озимой пшеницы// Агрохимия. 1972. № 5 (співавт.); Влияние последствия органических и минеральных удобрений в севообороте на формирование урожая ячменя и его качество // Удобрение, урожай и качество с.-х. продукции: Науч. тр. Укр. с.-х. академии. К., 1979. Вып. 228 (співавт.); Влияние доз, сроков и способов внесения азота в весеннюю подкормку подозрений и качество зерна озимой пшеницы // Агрохимия. 1980. № 7 (співавт.).

В. М. Макаренко

Статтю оновлено: 2006