Горюнов Микола Сергійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Горюнов Микола  Сергійович

ГОРЮНО́В Микола Сергійович (04. 11. 1921, с. Ковир’янки Моск. обл. – 08. 11. 1991, Сімферополь) – фахівець у галузі гідромеліорації. Д-р с.-г. н. (1971), проф. (1971). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Моск. гідромеліорат. ін-т (1949). Працював на Тамбов. дослідно-меліорат. станції (1949–52, зав. відділу); у Білорус. с.-г. академії (м. Горки, 1952–53); Херсон. с.-г. ін-ті (1953–78, з перервою): зав. каф. гідромеліорації (1972–78); Кишинів. с.-г. ін-ті (1954–57); Казах. НДІ водного госп-ва (1957–67, зав. відділу зрошення); Джамбул. гідромеліорат.-буд. ін-ті (1967–72, зав. каф.); Крим. філії Укр. НДІ гідротехніки і меліорації (Сімферополь, 1978–89): зав. лаб. експлуатації меліорат. систем (1978–84) і каф. гідромеліорації та сан. техніки (1984–89); Крим. ін-ті природоохорон. та курорт. буд-ва (нині академія; 1986–91, проф., засн. і декан екол.-меліорат. ф-ту). Експериментально обґрунтував економічно доцільні режими зрошення с.-г. культур, розробив прийоми боротьби з засоленням зрошуваних земель, новий метод визначення режиму зрошення поймених земель та лиманів, запровадив методи систем. аналізу і кваліметрії в меліорації.

Пр.: Как бороться с засолением орошаемых земель. Алма-Ата, 1973; Экономическая эффективность орошения на системах юга Украины и пути ее увеличения // Тр. Кишинев. с.-х. ин-та. 1974. Т. 125 (співавт.); О комплексной оценке уровня деятельности оросительных систем // Мелиорация и водное хозяйство: Сб. К., 1983. Вып. 58 (співавт.); Подбор параметров закрытой оросительной сети с учетом надежности ее элементов // Вопр. теории и практики надежности гидромелиорат. систем и сооружений: Тр. Груз. НИИ гидромелиорации. Тбилиси, 1990 (співавт.).

І. І. Калантиренко

Статтю оновлено: 2006