Горяйнов Віктор Володимирович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Горяйнов Віктор Володимирович


Горяйнов Віктор  Володимирович

ГОРЯ́ЙНОВ Віктор Володимирович (25. 12. 1946, м. Єнакієве, нині Донец. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1987), проф. (1991). Закін. Донец. ун-т (1970). Працював в Ін-ті приклад. математики та механіки НАНУ (Донецьк; 1974–96, пров. н. с.); 1996–2001 – зав. каф. приклад. математики, від 2001 – заст. дир. з наук. роботи Волзького гуманітар. ін-ту Волгогр. ун-ту (РФ). Наук. дослідження: теорія функцій і теорія випадкових процесів. Розв’язав низку задач теорії однолистих функцій, пов’язаних з проблемами спотворення і обертання; задачу вкладення дискретних розгалужених процесів в однорідні марковські процеси з неперервним часом.

Пр.: Об экстремалях в оценках функционалов, зависящих от значений однолистной функции и ее производной // Теория отображений и приближение функций. К., 1983; Общая теорема единственности и геометрия экстремальных конформных отображений в задачах искажения и вращения // Изв. вузов. Математика. 1986. № 10; Дробное итерирование вероятностных производящих функций и вложение дискретных ветвящихся процессов в непрерывные // Матем. сб. 1993. Т. 184, № 5; Эволюционные семейства аналитических функций и неоднородные по времени марковские ветвящиеся процессы // Там само. 1996. Т. 347, № 6; Fractional iteration and functional equations for functions analytic in the unit disk // Computational Methods and Functional Theory. 2002. Vol. 2, № 2 (співавт.).

Статтю оновлено: 2006