Горячев Юрій Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Горячев Юрій  Михайлович

ГОРЯ́ЧЕВ Юрій Михайлович (22. 03. 1928, Луганськ) – фізико-хімік, фахівець у галузі металургії. Д-р фіз.-мат. н. (1985). Закін. Моск. ін-т сталі та сплавів (1952). Працював на вироб-ві (1952–62); від 1962 – в Ін-ті проблем матеріалознавства НАНУ (Київ): від 1985 – пров. н. с. Наук. діяльність присвяч. вирішенню фундам. закономірностей фіз. та фіз.-хім. властивостей тугоплав. сполук та високотемператур. термоелектрич. матеріалів.

Пр.: Свойства, получение и применение тугоплавких соединений. Москва, 1986 (співавт.); Связь электронного строения с аморфизацией материалов // Электрон. строение и свойства тугоплав. соединений и металлов: Сб. К., 1995 (співавт.); Параметры спектров ЯМР31Р сплавов системы Ni-P, их электронные, магнитные и электрофизические свойства // Физика металлов и металловедение. 1999. Т. 87, № 4 (співавт.); Водород в гидриде титана и метод ГОЛКАО // Электрон. строение и свойства тугоплав. соединений и сплавов и их использование в материаловедении. К., 2000 (співавт.).

В. В. Картузов

Стаття оновлена: 2006