Гостєв Володимир Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гостєв Володимир Іванович


Гостєв Володимир  Іванович

ГО́СТЄВ Володимир Іванович (28. 08. 1936, м. Куйбишев, нині Самара, РФ) – фахівець у галузі систем керування. Д-р тех. н. (1973), проф. (1977). Засл. діяч н. УРСР (1981). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. вище інж. радіотех. уч-ще ППО (1958), де відтоді й працював (нині Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т»): від 1978 – нач. каф. приймал.-передавал. пристроїв, від 1993 – нач. ф-ту заг.-інж. підготовки, від 1999 – пров. н. с.; від 2003 – зав. каф. комутац. систем Держ. ун-ту інформ.-комунікац. технологій (Київ). Осн. напрям наук. дослідж. – розроблення коректувал. пристроїв і слідкувал. систем змін. струму, систем автоматич. управління з цифровими регуляторами, радіотех. систем.

Пр.: Расчет автоматических систем с синхронными множительными устройствами. К., 1973; Замкнутые системы с периодически изменяющимися параметрами. Москва, 1979 (співавт.); Корректирующие устройства автоматики на несущей переменного тока. К., 1981 (співавт.); Расчет и оптимизация систем с конечным временем съема данных. К., 1985 (співавт.); Системы автоматического управления с цифровыми регуляторами. К., 1998 (співавт.); Синтез цифровых регуляторов систем автоматического управления. К., 2000 (співавт.); Синтез нечетких регуляторов систем автоматического управления. К., 2003.

Літ.: Поляков Н. К. Гостев Владимир Иванович (к 50-летию со дня рожд.) // Изв. вузов. Электротехника. 1986. № 8.

Статтю оновлено: 2006