Готт Володимир Свиридонович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Готт Володимир Свиридонович


Готт Володимир  Свиридонович

ГОТТ Володимир Свиридонович (07(20). 09. 1912, м. Харбін, Маньчжурія, нині Китай – 02. 06. 1991, Москва) – фізик і філософ. Канд. фіз.-мат. н. (1939), д-р філос. н. (1961), проф. Закін. Харків. мех. маш.-буд. ін-т (1935), навч. у ВПШ при ЦК ВКП(б) (1941). Працював 1-м секр. райкому (1939), обкому ВЛКСМ (Харків, 1940); секр. ЦК ВЛКСМ Узбец. РСР (Ташкент, 1941); зав. відділу пропаганди міському, згодом обкому КП(б)У (м. Наманґан, Узбекистан, 1942–44); заст. зав. відділу пропаганди Херсон. обкому КП(б)У (1944); кер. лектор. групи ЦК КП(б)У (Київ, 1944–48); заст. зав. відділу пропаганди ЦК КП(б)У; в Ін-ті філософії АН УРСР: н. с. (1948–50), заст. дир. з наук. роботи (1958–60); секр. Одес. обкому КП(б)У (1950–54); пом. 1-го заст. голови РМ СРСР (1954–57); зав. відділу діалект. та істор. матеріалізму (1957–58); від 1960 – каф. філософії Моск. пед. ін-ту; від 1985 – проф. каф. філософії Академії сусп. наук при ЦК КПРС. Гол. ред. ж. «Философские науки» (Москва, 1970–91). Досліджував філос. питання природознавства, передусім фізики.

Пр.: Два світи – дві моралі. К., 1959; В. І. Ленін і сучасна фізика. К., 1960; Философские вопросы современной физики. 1967; Философские проблемы современного естествознания. 1974; Диалектика развития понятийной формы мышления: Анализ становления различ. понятий. форм. 1981 (співавт.); Философия и прогресс физики. 1986 (співавт.; усі – Москва).

Статтю оновлено: 2006