Гошовський Микола Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гошовський Микола Миколайович


Гошовський Микола  Миколайович

ГОШО́ВСЬКИЙ Микола Миколайович (17. 10. 1938, с. Явора, нині Турків. р-ну Львів. обл. – 15. 12. 1995, Київ) – філософ. Д-р філос. н. (1992), проф. (1993). Закін. Київ. ун-т (1966). Працював 1966–72 викл., ст. викл. каф. філософії Київ. ін-ту нар. госп-ва; 1975–77 – викл. каф. філософії та наук. комунізму Київ. технол. ін-ту харч. пром-сті; у Київ. ін-ті культури (від 1977): ст. викл., доц. каф. політології і наук. комунізму, від 1992 – проф., від 1995 – зав. каф. політології і екон. теорії. За ред. Г. видано навч. посібник «Політологія» (К., 1995). Досліджував проблеми соц. і політ. філософії, аналіз проблем держ. буд-ва, місце і роль реформ та революцій у соц.-політ. процесі. Дав обґрунтов. оцінку революції як сусп.-політ. явища, розкрив кілька обмежень марксист.-ленін. концепції революції.

Пр.: Реальный социализм: Становление нового типа цивилизации. К., 1987 (співавт.); Соціальний прогрес в сучасному світі. К., 1991; Революционный процесс: Истор.-методол. аспект. К., 1991; Ідея прогресу в українській соціальній філософії 19 – першої чверті 20 ст. // Філос. і соц. думка. 1993. № 2.

Статтю оновлено: 2006