Гриценко Павло Юхимович — Енциклопедія Сучасної України

Гриценко Павло Юхимович

ГРИЦЕ́НКО Павло Юхимович (23. 09. 1950, с. Матроска, нині Ізмаїл. р-ну Одес. обл.) – мовознавець. Д-р філол. н. (1991), проф. (1993). Дійс. чл. НТШ (1995). Закін. Одес. ун-т (1973). Учителював. 1977–79 працював в Одес. ун-ті; від 1979 – у системі НАНУ: 1981–87 – учений секр., 1987–91 – зав. сектору діалектології Ін-ту мовознавства; від 1991 – зав. відділу діалектології Ін-ту укр. мови. Досліджує укр. діалектну мову, проблеми взаємодії діалектів та літ. мови, питання типології і взаємовідношень слов’ян. діалект. систем; укр. та слов’ян. лінгвоареалогію. Голова Укр. нац. комісії Загальнослов’ян. лінгвіст. атласу при Міжнар. ком-ті славістів. Співавтор і чл. редколегії «Общеславянского лингвистического атласа», зокрема «Серии фонетико-грамматической» (вып. 3, Warszawa, 1994; вып. 4б, Cкопjе, 2003; вып. 4а, Zagreb, 2006) і «Серии лексико-словообразовательной» (вып. 3, Мінск, 2000; вып. 8, Warszawa, 2003; вып. 6, Москва, 2006). Чл. редколегії та один із авторів енциклопедії «Українська мова» (К., 2000; 2004). Ініціював і брав участь у створенні Мовно-інформ. фонду Чорнобил. зони та Укр. діалект. фонофонду. Упорядник і автор вступ. статей бібліогр. покажчиків, зокрема «Професор Степан Пилипович Бевзенко» (К., 1999) і «Професор Микола Васильович Никончук» (К., 2007).

Пр.: Моделювання системи діалектної лексики. К., 1984; Ареальне варіювання лексики. К., 1990; Говірки Чорнобильської зони. Тексти. К., 1996 (співавт.); Говірки Чорнобильської зони. Системний опис. К., 1999 (співавт.); Україніка професора Кароля Дейни // Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie. Łódż, 2002; Проблема критеріїв оцінки мовної ситуації в Україні в останні десятиліття ХХ століття // Język ukrainski. Współczesność – historia. Lublin, 2003; Діалектна межа як ідеологема лінгвістичної географії // Słowa jak mosty nad wiekami. Białystok, 2003; Український діалектний фонофонд. К., 2004 (співавт.).

Л. В. Рябець

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
Л. В. Рябець . Гриценко Павло Юхимович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=31774 (дата звернення: 13.04.2021)