Грицяк Ігор Андрійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Грицяк Ігор Андрійович


Грицяк Ігор  Андрійович

ГРИЦЯ́К Ігор Андрійович (08. 08. 1956, с. Стецева Снятин. р-ну Станіслав., нині Івано-Фр. обл.) – правознавець. Чоловік Н. Грицяк. Канд. юрид. н. (1993), д-р н. з держ. упр. (2006). Закін. Київ. ун-т (1982). Працював у органах прокуратури Києва (1982–87); Ін-ті держави і права АНУ (Київ, 1987–93); у 1993–96 – зав. каф. права та законотвор. процесу, 1997–98 – зав. каф. упр. містом Укр. академії держ. упр. при Президентові України (Київ); 1996–97 – пом., 1-й пом. Прем’єр-міністра України. Від 1998 – дир. Центру правових та підприємниц. дослідж., водночас від 2001 – доц. каф. європ. інтеграції Нац. академії держ. упр. при Президентові України, від 2006 – зав. каф. міжнар. і європ. права Київ. екон. ун-ту. Досліджує проблеми європ. і міжнар. права, конституц. права, держ. упр., розвитку місц. самоврядування.

Пр.: Централізація і децентралізація в державному управлінні регіоном в умовах переходу відносин // Держ. упр. в Україні: централізація і децентралізація. 1997; Державна служба як ключовий елемент системи державного управління // Розвиток сусп-ва. 2004; Управління в Європейському Союзі: теоретичні засади. 2005; Європейське управління: теоретико-методологічні засади. 2006 (усі – Київ).

Статтю оновлено: 2016