Гришаєв Ігор Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гришаєв Ігор  Олександрович

ГРИША́ЄВ Ігор Олександрович (25. 02. 1929, м-ко Щербинівка, нині м. Дзержинськ Донец. обл. – 05. 04. 1991, Харків) – фізик. Чоловік І. Гребенник. Д-р фіз.-мат. н. (1972), проф. (1974). Держ. премія СРСР у галузі н. і т. (1979). Закін. Харків. ун-т (1952). Працював 1950–81 у Харків. фіз.-тех. ін-ті (ст. н. с., кер. відділу прискорювачів); 1981–84 – зав. каф. фізики Харків. ін-ту радіоелектроніки; 1984–91 – проф. каф. автоматики і телемеханіки Харків. інж.-пед. ін-ту (нині Укр. інж.-пед. академія). Наук. діяльність: експерим. дослідж. ліній. прискорювачів електронів великої енергії, фізика атом. ядра та косміч. променів. Розробив методи стабілізації пучка електронів, що дало змогу збільшити гранич. струм. Ініціював створення нового наук. напряму – експерим. дослідж. фізики взаємодії зарядж. часток із монокристалами. Під кер-вом і за участі Г. відкрито ефект каналювання позитронів з енергією 1 ГеВ у монокристалах; створ. прискорювачі електронів на 300 МеВ та 2 ГеВ.

Пр.: Измерение потерь энергии быстрых электронов при прохождении через вещество // ЖЭТФ. 1959. Т. 37, № 5 (співавт.); Монохроматические гамма-кванты высокой энергии от аннигиляции позитронов в монокристалле кремния // Письма в ЖЭТФ. 1976. Т. 24, вып. 2 (співавт.); Управление траектории заряженных частиц с помощью изогнутого монокристалла // Там само. 1976. Т. 30, вып. 7 (співавт.); О возможном интенсивном источнике γ-квантов в диапазоне энергий 10 КэВ – 10 МэВ. Х., 1977 (співавт.); Спектры излучения релятивистских электронов в монокристаллах // Письма в ЖЭТФ. 1981. Т. 7, вып. 22 (співавт.); Radiation from 10 GeV Positrons Channeled in Silicon Crystals // Nuclear Instruments and Methods. 1982. Vol. 194.

О. Д. Боличевцев, А. М. Довбня

Стаття оновлена: 2006