Гришко Микола Мефодійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гришко Микола  Мефодійович

ГРИШКО́ Микола Мефодійович (12. 10. 1946, м. Волноваха Сталін., нині Донец. обл.) – фахівець у галузі радіотехніки, промисловець. Д-р тех. н. (2005). Держ. премія України у галузі н. і т. (2004). Закін. Київ. політех. ін-т (1978). Працював 1970–82 у ВО «Кристал», 1982–86 – на з-ді «Електропобутприлад», 1986 – на з-ді «Еталон» (усі – Київ), 1989–95 – на з-ді «Скіф» (м. Макіївка Донец. обл.). 1986–89 та від 1995 – у ВАТ «Топаз» (Донецьк): від 1999 – голова правління ВАТ «Спец. конструктор. бюро радіотех. приладів». Займається питаннями наук.-тех. забезпечення за напрямом створення систем і засобів радіотех. розвідки та протидії.

Пр.: Ценовая политика предприятий радиоэлектронной промышленности оборонно-промышленного комплекса Украины // Сб. науч. тр. докторантов, аспирантов и соискателей Ин-та экономики пром-сти НАНУ. Д., 2003 (співавт.); Измерения параметров коротких и сверхкоротких радиоимпульсов // Теория и техника передачи, приема и обработки информации: Сб. тезисов докладов междунар. науч. конф. Х.; Туапсе, 2004 (співавт.); Сверхрэлеевское разрешение сигналов в акустооптическом анализаторе спектра // Зб. наук. пр. Ін-ту проблем моделювання в енергетиці НАНУ. К., 2004 (співавт.); Потенциальные возможности акустооптических анализаторов спектра при анализе коротких радиоимпульсов // Радиотехника. 2004. Вып. 137 (співавт.).

А. А. Колесниченко

Стаття оновлена: 2006