Грищук Богдан Дмитрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Грищук Богдан Дмитрович


Грищук Богдан  Дмитрович

ГРИЩУ́К Богдан Дмитрович (09. 08. 1947, м. Коломия, нині Івано-Фр. обл.) – фахівець у галузі органічної хімії. Д-р хім. н. (1996), проф. (1996). Закін. Чернів. ун-т (1970), де відтоді й працював: 1974–80 – ст. н. с., зав. лаб., 1980–82 – зав. відділу орг-ції і впровадження наук.-тех. розробок. Від 1982 – у Терноп. пед. ун-ті: від 1984 – зав. каф. хімії. Співвідкривач реакції аніонарилювання, на основі якої розробив одностадійні методи одержання важкодоступних жирноароматич. галогенідів, нітросполук, тіоціанатів, сульфідів, ефірів, естерів та ін.; некаталізовані реакції ароматич. солей діазонію з ненасич. сполуками.

Пр.: Реакции ароматических солей диазония с непредельными соединениями в присутствии нуклеофилов // УХ. 1994. Т. 63, № 3; Синтез и противомикробные свойства эфиров 2-алкил-3-арил-2-(О-алкилдитиокарбонато)пропионовой кислоты // ХФЖ. 1996. № 11; Синтез и противомикробные свойства 2-[2-(2-тиоцианато-3-арилпропионилокси)этокси]этиловых эфиров акриловой кислоты // Там само. 2001. Т. 35, № 9; Взаимодействие тетрафтороборатов арилдиазония с моноаллиловым эфиром глицерина и диаллиловым эфиром 1,1,1-триметилолпропана в присутствии тиоцианатов // Журн. общей химии. 2004. Т. 74, вып. 12 (усі – у співавт.).

Статтю оновлено: 2006