Грінченко Олександр Маркович — Енциклопедія Сучасної України

Грінченко Олександр Маркович

ГРІНЧЕ́НКО Олександр Маркович (28. 05 (10. 06). 1904, с. Довгеньке, нині Тальнів. р-ну Черкас. обл. – 29. 05. 1998, Харків) – ґрунтознавець. Батько Т. Грінченка. Д-р с.-г. н. (1955), проф. (1957). Засл. діяч н. УРСР (1964). Держ. нагороди СРСР. Закін. Уман. с.-г. ін-т (1926). У 1931–35 працював у н.-д. закладах Харкова, зокрема в Укр. НДІ ґрунтознавства (1931–33 – зав. відділу фізико-хімії ґрунтів), в Ін-ті механізації та електрифікації с. госп-ва; 1935–92 – у Харків. с.-г. ін-ті, де очолював каф. заг. землеробства (1941–42) та ґрунтознавства (1959–79), був деканом агрохім. ф-ту (1947–52) і ректором (1959–69). Працював над проблемою підвищення родючості чорноземів та солонців Лісостепу України. Розробив теор. і практичні основи окультурення ґрунтів солонцевого комплексу, а також агротехніку їхньої фітомеліорації з використанням гіпсування і без нього. Значний внесок Г. зробив у розвиток теорії культур. ґрунтоутворення. Запропонував методи визначення потреби ґрунтів у кальції та магнії, а також їхньої об’ємної ємності. Встановив закономірності поглинання катіонів різними ґрунтами та їхніми генет. горизонтами. Описав особливості колоїдів за електр. властивостями залежно від складу обмін. катіонів та якості самих колоїдів.

Пр.: Новый универсальный метод определения обменной емкости поглощения в почвах // Почвоведение. 1938. № 1; Улучшение солонцов и солонцеватых черноземов способом химической мелиорации // Зап. Харьков. с.-х. ин-та. 1939. Т. 2, вып. 1–2; Гипс как удобрение и его эффективность на различных почвах Украины. Х., 1961; Плодородие почв и пути его повышения. Х., 1976; Окультуривание солонцовых почв и повышение их плодородия. Х., 1979; Окультуривание почв – основа повышения природно-экономического плодородия: Учеб. пособ. Х., 1984.

М. І. Лактіонов, І. Ф. Мурза

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
М. І. Лактіонов, І. Ф. Мурза . Грінченко Олександр Маркович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=31907 (дата звернення: 23.04.2021)