Грінченко Тимур Олександрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Грінченко Тимур  Олександрович

ГРІНЧЕ́НКО Тимур Олександрович (22. 10. 1942, м. Каттакурган, Узбекистан) – ґрунтознавець. Син О. Грінченка. Д-р с.-г. н. (1988), проф. (1991). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1963). Відтоді працював в Укр. НДІ ґрунтознавства та агрохімії (Харків): від 1988 – зав. лаб. вапнування ґрунтів; від 1990 – проф., зав. секції рац. природокористування, від 2000 – зав. каф. ботаніки Харків. пед. ун-ту. Вивчає питання окультурення та моделювання родючості ґрунтів нечорнозем’я України та розробляє нормативи розподілу вапнякових меліорантів. Запропонував метод комплекс. оцінки якості багатокомпонентних екосистем Землі з екол. позицій за умов сучас. антропоген. навантажень.

Пр.: Комплексная оценка эволюции плодородия почв и степени их окультуренности при длительном воздействии мелиорантов и удобрений // Агрохимия. 1984. № 11; Сільськогосподарське ґрунтознавство: Навч. посіб. Х., 1991; Многокритериальная оценка уровня плодородия черноземов, типичных левобережной Лесостепи Украины // Почвоведение. 1998. № 2; Эволюция эффективного плодородия почв Харьковской области // Вісн. Харків. аграр. ун-ту. Сер. Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове госп-во. 2004. № 1 (співавт.); Ґрунтознавство: Підруч. К., 2004 (співавт.).

Статтю оновлено: 2006