Гродзинський Андрій Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гродзинський Андрій Михайлович


Гродзинський Андрій Михайлович

ГРОДЗИ́НСЬКИЙ Андрiй Михайлович (03. 12. 1926, м. Біла Церква, нині Київ. обл. – 17. 12. 1988, Київ) – ботанік і фізіолог рослин. Син Михайла, брат Дмитра Гродзинських. Д-р біол. н. (1965), проф. (1967), акад. АН УРСР (1979). Держ. премія України у галузі н. і т. (1992, посмертно), премія ім. М. Холодного АН УРСР (1976). Держ. нагороди СРСР. Закін. Білоцерків. с.-г. ін-т (1954). Від 1957 працював в Ін-ті ботаніки АН УРСР (Київ): від 1963 – заст. дир. з наук. роботи; від 1965 – дир. Центр. респ. ботан. саду АН УРСР (нині Нац. ботан. сад ім. М. Гришка НАНУ). Від 1974 – акад.-секр. Відділ. заг. біології АН УРСР. Наук. дослідж. з питань фізіології рослин, алелопатії, фітоценології, фітодизайну, створення та розвитку ботан. садів. Г. – засн. сучас. алелопатії. Вперше сформулював положення про алелопатію як про кругообіг фізіологічно активних речовин у біогеоценозі; визначив методи об’єктив. оцінки та вимірювання алелопатії; розробив схему донорно-акцептор. взаємодії рослин у біогеоценозах через кореневі виділення, леткі фітогенні (фітонцидні) сполуки й продукти біохім. активності ґрунт. мікроорганізмів і з’ясував роль алелопатії у формуванні структури, стійкості та продуктивності фітоценозів. Узагальнив багаторічне вивчення ролі алелопатії в агрофітоценології, особливо у взаємодії культур. рослин з бур’янами. Г. – один із засн. дослідж. з косміч. біології в Україні. Відп. ред. популяр. в Україні енциклопед. довідника «Лікарські рослини» (К., 1989). Автор наук.-популярного фільму «Пізнаваючи абетку рослин» (1985). Багато років був ведучим телевізій. передач «У світі рослин» та «Джерела». У Центр. респ. ботан. саду ім. М. Гришка АН УРСР заснував 1987 відділ алелопатії, в якому від 1991 функціонує кабінет-музей його імені. Міжнар. алелопат. т-во заснувало премію ім. Г. за кращу публікацію або книгу з питань алелопатії.

Пр.: Краткий справочник по физиологии растений. К., 1964; 1973 (співавт.); Аллелопатия в жизни растений и их сообществ. К., 1965; Основи хімічної взаємодії рослин. К., 1973; Проблема почвоутомления и аллелопатия // Физиол.-биохим. основы взаимодействия растений в фитоценозах. 1974. Вып. 5; Проблема биосферы и фитонциды // Фитонциды. К., 1975; Ботанічні сади України й охорона рослинного світу // УБОЖ. 1977. Т. 34, № 2 (співавт.); Аллелопатическое почвоутомление. К., 1979 (співавт.); Популяционный и ценотический подходы при интродукции и акклиматизации растений. К., 1986; Allelopathy in the Soviet Union // Allelochemicals. Role in Agriculture and Forestry. Washington, 1987; General and specific biochemical mechanisms of allelopathic interactions // Abstracts of 14th Intern. congress of biochemistry. Prague, 1988; Аллелопатия растений и почвоутомление: Избр. тр. К., 1991.

Літ.: Андрей Михайлович Гродзинский. К., 1986; Головко Э. А., Кваша В. В. Андрей Михайлович Гродзинский (1926– 1988) // А. М. Гродзинский. Аллелопатия растений и почвоутомление: Избр. тр. К., 1991; Гродзинська Г. Подвижник ботанічної науки: До 80-річчя від дня народж. акад. А. М. Гродзинського (1926– 1988) // Вісн. НАНУ. 2006. № 12; Андрей Михайлович Гродзинский: Биобиблиография. К., 2006.

Статтю оновлено: 2006