Громадський комітет захисту Ніни Строкатої - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Громадський комітет захисту Ніни Строкатої

ГРОМА́ДСЬКИЙ КОМІТЕ́Т ЗА́ХИСТУ НІ́НИ СТРОКА́ТОЇ – перша правозахисна організація в Україні. Створ. 1971 у Львові В. Чорноволом у зв’язку з арештом в Одесі актив. учасниці укр. правозахис. руху Н. Строкатої (дружина правозахисника С. Караванського). Крім В. Чорновола (голова), установчі документи підписали І. Стасів (І. Калинець, Львів), В. Стус (Київ), Л. Тимчук (Одеса) та ін. Чл. Ком-ту видали бюлетень із «Заявою про створення Громад. ком-ту захисту Ніни Строкатої» та довідкою «Хто така Н. А. Строката (Караванська)», підготували проект статуту. У «Заяві...» наголошувалося також на антиконституц. та протиправ. характері судових переслідувань за переконання, відсутності правдивої інформації щодо політ. процесів. Згадані документи В. Чорновіл опублікував також у 6-му випуску «Українського вісника» (Париж; Балтимор, 1972). Вперше публічно оголошено склад чл. Ком-ту з поданням адрес місця їхнього проживання. Орг-ція діяла на основі гарантій Конституції СРСР (1936), «Загальної декларації прав людини» (1948) та «Міжнародного пакту про громадянські і політичні права» (1966) і мала самоліквідуватися після звільнення Н. Строкатої. 1972 ліквідована влад. структурами, всі члени, крім Л. Тимчука (1975 засудж. за ін. справою), були заарешт. та засудж.

Літ.: Зайцев Ю. Громадський комітет захисту Ніни Строкатої // Воля і Батьківщина. 1997. Ч. 3; Різниченко О. Промінь з Одеси: Ніна Строката в поезії, документах і спогадах. О., 2000.

Ю. Д. Зайцев

Стаття оновлена: 2006