Громадського здоров’я Український інститут - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Громадського здоров’я Український інститут

ГРОМА́ДСЬКОГО ЗДОРО́В’Я Український інститут – провідна науково-дослідна установа з вивчення проблем соціальної медицини. Підпорядк. МОЗ України. Засн. 1988 у Києві як НДІ гігієни та упр. охороною здоров’я, від 1994 – Ін-т здоров’я ім. Л. Медведя, від 1997 – сучасна назва. У структурі – понад 30 наук. підрозділів. Ін-т є провід. центром з питань наук. обґрунтування та розроблення програм реформування та розвитку системи охорони здоров’я України, її нормат.-правового, фінанс.-екон., кадрового та інформ. забезпечення. Науковці Ін-ту працюють над проблемами реструктуризації галузі, пріоритет. розвитку первинної мед.-сан. допомоги, створенням системи забезпечення якості мед. допомоги та стандартизації охорони здоров’я, дослідженням закономірностей розвитку системи профілактики хвороб і формування здорового способу життя. Ін-т є гол. розробником законодав., нормат., програм., наук.-метод. документів мед. сфери, зокрема нової ред. Основ законодавства України про охорону здоров’я, Держ. цільової комплекс. програми «Здоров’я нації» на 2002–11, Концепції розвитку охорони здоров’я, Концепції реструктуризації системи мед. допомоги населенню України, Концепції Нац. програми щодо формування здорового способу життя тощо. Співробітники здійснюють моніторинг показників здоров’я різних груп населення, факторів, що зумовлюють стан здоров’я, результатів діяльності та ресурс. забезпечення закладів охорони здоров’я. Крім наук. діяльності, займаються підготовкою та беруть участь у виконанні директивних документів Президента та КМ України, сприяють реалізації міжнар. проектів ВООЗ та ЄС. В Ін-ті працюють 55 н. с., з них – 3 д-ри і 15 канд. н. Серед відомих науковців – В. Пономаренко, Л. Чепелевська, Г. Слабкий. Ін-т видає ж. «Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України» та заснував ж. «Сучасна педіатрія». Перший дир. – А. Уваренко, нині – В. Пономаренко (від 1997).

Н. В. Медведовська

Стаття оновлена: 2006