Громадської думки соціологія - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Громадської думки соціологія

ГРОМА́ДСЬКОЇ ДУ́МКИ СОЦІОЛО́ГІЯ – галузь соціології, яка вивчає закономірності й механізми формування, функціонування і розвитку оціночного ставлення різних соціальних груп до процесів і явищ, що визначаються суспільним інтересом. Підґрунтя соціол. дослідж. стану і динаміки громадської думки різних верств насел. України було закладене ще в 70-і рр. фахівцями-соціологами Ін-ту філософії АН УРСР, які розпочали системат. дослідж. ставлення молоді до проблем обрання майбут. професії, її оцін. суджень щодо привабливості і престижності профес. і соц. статусу в межах існуючої сусп. системи. Вони були спрямовані не лише на отримання соціографії предмета дослідж., а й на опанування доробком провід. світ. соціол. центрів у галузі методології, теорії і методики опитування громад. думки, створення сучас. технологій отримання вірогід. інформації про зміст і спрямованість вербал. виразу ставлення людей до актуал. проблем сьогодення. Знач. стимулом соціол. дослідж. громад. думки стали сусп. процеси, які привели до проголошення незалежності України й усунули ідеол. бар’єри на шляху розвитку соціології взагалі та Г. д. с. зокрема. На поч. 90-х рр. створ. низку регіон. дослід. центрів на базі Київ., Харків., Одес., Дніпроп. ун-тів, Києво-Могилян. академії. Орг-ція Ін-ту соціології НАНУ восени 1990 сприяла координації роботи дослідників громад. думки насел. України, спрямуванню дослідж. на вирішал. напрямки розбудови укр. державності, трансформації України у відкрите демократ. громадян. сусп-во. З’явились передумови для вивчення проблем ідентифікації громад. думки, відокремлення визначення її реал. суб’єктів за умов швидких і не досить визначених трансформацій соц. структури сусп-ва тощо. Дослідж. вчених Ін-ту соціології НАНУ орієнтується на реалізацію масштаб. проекту «Україна на межі 21 століття», у рамках якого здійснюється моніторинг, виконуються опитування населення на замовлення владних, громад. і політ. структур. Зростання сусп. попиту на інформацію про стан громад. думки в Україні спричинило створення багатьох комерц. осередків, серед яких за обсягом роботи і її діапазоном чільне місце посідає «Соціс-Геллап інтернешнл». Його фахівці отримали наук. підготовку і набули досвіду в Ін-ті соціології НАНУ. Провідні укр. соціологи читають спецкурси з соціології громад. думки для студентів Київ. ун-ту, Києво-Могилян. академії, Харків., Одес. і Дніпроп. ун-тів. Розвитку дослідж. громад. думки, теорії і методології цієї галузі соціол. науки сприяють ділові контакти укр. полстерів з колегами зі США, Польщі, Великої Британії, Німеччини та ін. країн, фахівцями академ. установ та ун-тів країн СНД.

Літ.: Массовая информация и общественное мнение молодежи. К., 1990; Общественное мнение и власть: механизмы взаимодействия. К., 1993; Головаха Є. Суспільство, що трансформується. Досвід соціологічного моніторингу в Україні. К., 1997; Оссовський В. Громадська думка: Спроба соціологічної інтерпретації. К., 1999; Полторак В. Социология общественного мнения. К.; Дн., 2000; Громадська думка: теоретичні та методичні проблеми дослідження. К., 2001; Паніна Н. Опитування громадської думки. К., 2003.

В. Л. Оссовський

Стаття оновлена: 2006