Громачевський Всеволод Микитович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Громачевський Всеволод  Микитович

ГРОМАЧЕ́ВСЬКИЙ Всеволод Микитович (13. 03. 1891, Поділ. губ. – 28. 07. 1967, м. Краснодар, РФ) – вчений-селекціонер. Д-р с.-г. н. (без захисту дис.). Сталін. премія (1948). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. політех. ін-т (1921). Працював на Верхняц. селекц. станції (Христинів. р-н, нині Черкас. обл.); від 1925 – зав. відділу селекції зернових Азерб. ін-ту бавовництва (м. Кіровабад, нині Ґянджа); засн. (1935) та від 1948 – наук. кер. Азерб. селекц. станції (м. Тертер); від 1952 – у Краснодар. НДІ с. госп-ва: н. с., зав. групи селекції ячменю і вівса. Автор сортів твердої пшениці Хоранка, Арандани, Шарк, Аразвугдаси; озимого ячменю – Ширвандани та Нахчивандани; середземномор. вівса.

Пр.: Схема семеноводческой работы Азербайджанской селекстанции // Яровизация. 1938. № 1–2; Основные сорта зерновых культур Азербайджана. Баку, 1948 (азерб. мовою); Селекция и семеноводство серых хлебов в Краснодарском НИИСХ // Бюл. Краснодар. НИИ с. хоз-ва. 1958. Вып. 2–3; Селекционная работа с ячменем в Краснодарском крае с обоснованием методов // Юбилей. сб. Краснодар. НИИ с. хоз-ва. 1958.

Літ.: Шеуджен А. Х., Харитонов Е. М., Бондарева Т. Н. На службе земли Кубанской. Майкоп, 1999.

В. К. Чумаченко

Стаття оновлена: 2006