Гром-Мазнічевський Леонід Гнатович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гром-Мазнічевський Леонід  Гнатович

ГРОМ-МАЗНІЧЕ́ВСЬКИЙ Леонід Гнатович (18. 03. 1929, Київ) – фахівець у галузі гідроприводу і автоматизації сільськогосподарських машин. Д-р тех. н. (1964), проф. (1989). Чл.-кор. Рос. академії с.-г. наук (1972) і УААН (1992). Закін. Київ. політех. ін-т (1952). Працював конструктором Київ. мотоциклет. з-ду (1952–57); від 1957 – у ННЦ «Ін-т механізації та електрифікації с. госп-ва» УААН (м. Глеваха Васильків. р-ну Київ. обл.): 1967–70 – зав. лаб., від 1970 – зав. відділу автоматизації мобіл. с.-г. техніки. За сумісн. – наук. консультант з-ду «Червоний екскаватор» (1967– 71), НВО «Кристал» (1981–83; обидва – Київ), НВО «Сільгоспавтоматика» (Москва, 1987– 89); проф. Нац. аграр. ун-ту (1992–96). Заст. голови президії Пд. відділ. ВАСГНІЛ (1972– 82). Створив перші в СРСР експерим. об’ємні гідропередачі для тракторів і землерийних машин, засоби і системи автоматич. регулювання енергет. режимів роботи машинно-трактор. агрегатів, бортові комп’ютери для тракторів, комплекси засобів автоматизації для орних агрегатів-роботів, мікропроцесорні засоби діагностування тех. стану дизелів.

Пр.: Экспериментальный трактор с автоматической гидрообъемной трансмиссией // Машиностроение. 1963. № 2(20); Автоматизация управления энергетическими режимами работы самоходных машин. К., 1979; Світові тенденції розвитку мобільної енергетики і їх прогноз для України на початок ХХІ століття. К., 1997 (співавт.); Використання мікропроцесорних засобів для автоматизації мобільної сільськогосподарської техніки // Механізація та електрифікація с. госп-ва: Міжвід. темат. наук. зб. Глеваха, 2000. Вип. 83; Автоматизированное измерение цикловой подачи топлива на работающем дизеле // Сб. докл. междунар. науч.-тех. конф., 29–30 сен. 2004, г. Углич. 2004.

Літ.: Коваль В. О. Гром-Мазнічевський Леонід Гнатович // Вчені у галузях механізації, електрифікації та меліорації. Кн. 3. К., 2000.

С. М. Козирев

Стаття оновлена: 2006