Грошова база - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Грошова база

ГРОШОВА́ БА́ЗА – гроші, випущені в обіг центральним банком у національній валюті, що становлять основу для грошової системи країни і подальшої мультиплікації грошей. В умовах золотого стандарту Г. б. дорівнювала величині золотих резервів, нині – складається із готівки в обігу і резервів депозит. установ. Г. б. називають грошима підвищ. потужності або ефективності, оскільки кожна грош. одиниця може бути представлена декількома одиницями на рахунках у банках (зокрема якщо особа, що одержала заробітну плату, частину її поклала в банк, а банк видав кредит юрид. особі, яка, у свою чергу, поклала ці гроші в банк, то початк. грош. одиниця буде враховуватися у складі грош. пропозиції декілька разів). В Україні Г. б. розраховується як сукупність готівки в обігу і касах комерц. банків, обов’язк. резервів та коштів на кореспондент. рахунках.

Г. б. у результаті мультиплікації грошей визначає їх пропозицію і перетворюється у грошову масу, що дорівнює Г. б., помноженій на грош. мультиплікатор. Збільшення або зменшення Г. б. призводить до мультиплікац. ефекту у зміні грош. пропозиції. Г. б. збільшується шляхом купівлі центр. банком іноз. валюти, цінних паперів на відкритому ринку, рефінансування комерц. банків, викупу власних цінних паперів, зменшення коштів уряду на рахунках у центр. банку та деяких ін. операцій; зменшується – внаслідок продажу центр. банком іноз. валюти, цінних паперів на відкритому ринку, випуску влас. борг. зобов’язань, повернення комерц. банками коштів, отриманих раніше у порядку рефінансування, збільшення коштів на рахунках уряду в центр. банку тощо.

Г. б. в Україні збільшується високими темпами: у 2000 приріст склав 40 %, 2001 – 37,4 %, 2002 – 33,6 %, 2003 – 30,1 %, 2004 – 34,1 %, 2005 – 53,9 %. Внаслідок поглинання грошей економікою і підвищення рівня монетизації за цей період більш ніж удвічі це не призвело до знач. росту інфляції.

Літ.: Гальчинський А. С. Теорія грошей: Навч. посіб. К., 2001; Габбард Р. Г. Гроші, фінансова система та економіка / Пер. з англ. К., 2004; Гриценко А. А. Развитие форм обмена, стоимости и денег. К., 2005.

А. А. Гриценко

Стаття оновлена: 2006