Грошові агрегати - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Грошові агрегати

ГРОШОВІ́ АГРЕГА́ТИ – складові грошової маси, які розрізняються за ступенем ліквідності, що визначається здатністю активів перетворюватися у платіжні засоби і зберігати вартість. Структура Г. а. кожної країни має певні відмінності, зумовлені особливостями розвитку нац. грош. систем, зокрема у США грош. агрегат М1 включає готівку, дорожні чеки, депозити до вимоги, ін. чекові депозити; М2 включає М1 і угоди про продаж цінних паперів та євродоларів з випуском за обумовленою ціною на наступ. день, взаємні фонди грош. ринку (неінституціональні), депозитні рахунки грош. ринку, ощадні депозити, дрібні строкові депозити; М3 містить у собі агрегат М2 і взаємні фонди грош. ринку (інституціональні), великі строкові депозити, довгострок. угоди про взаємний викуп, строкові євродолари; агрегат L включає в себе М3 і короткострок. держ. цінні папери, комерц. векселі, ощадні облігації, банків. акцепти.

В Україні агрегат М0 складається із грошей поза банками (готівки); М1, окрім М0, містить кошти на розрахунк. і поточ. рахунках у нац. валюті; М2 утворюється із М1 і строк. коштів у нац. валюті та валют. коштів; М3 містить М2 і цінні папери влас. боргу банків та поточні рахунки управителя з довірчого управління. Грош. маса та її агрегати динамічно зростають, підвищуючи заг. рівень монетизації економіки України. Агрегат М1 називають грошима у вузькому розумінні («вузькі гроші»). Це є власне гроші та банків. вклади до запитання, які в будь-який момент можна перетворити у гроші. В Україні поняття «гроші» відповідає агрегату М1 і визначається як грош. кошти в економіці країни, що можуть бути використані як засіб платежу: гроші поза банками та кошти на розрахунк. і поточ. рахунках суб’єктів господарювання в нац. валюті (депозити до запитання в нац. валюті) та нараховані витрати за ними. Складові грош. маси, що відрізняють М3 або М2 від М1, утворюють «майже гроші» або «квазігроші». В Україні вони визначаються як ліквідні депозити грош. системи, що безпосередньо не використовуються як платіж. засіб і, як правило, мають меншу швидкість обігу, ніж «гроші», а саме: термінові ощадні депозити у нац. валюті, усі депозити в іноз. валюті суб’єктів госп. діяльності внутр. секторів економіки та нарах. витрати за ними. Агрегати М2 і М3 утворюють «широкі гроші», до яких в Україні відносять «гроші», «квазігроші», «депозити небанків. фінанс. установ» і «цінні папери». Для визначення швидкості обігу грошей в Україні використовують агрегат М3. Швидкість обігу грошей розраховується як відношення номінал. величини ВВП до агрегату М3.

Коли грош. маса зростає більш високими темпами, ніж ВВП, підвищується рівень монетизації економіки. Відповідно швидкість обігу грошей уповільнюється (показник швидкості грошей є оберненим показнику рівня монетизації). Аналіз структури і динаміки грош. агрегатів має важливе значення для визначення шляхів забезпечення стабільності грош. одиниці.

Літ.: Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуаз. Современные деньги и банковское дело / Пер. с англ. Москва, 2000; Гальчинський А. С. Теорія грошей: Навч. посіб. К., 2001; Габбард Р. Г. Гроші, фінансова система та економіка / Пер. з англ. К., 2004; Гриценко А. А. Развитие форм обмена, стоимости и денег. К., 2005.

А. А. Гриценко

Стаття оновлена: 2006