Група соціальна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Група соціальна

ГРУ́ПА СОЦІА́ЛЬНА – людська спільнота, виокремлена з соціуму за певними ознаками. За своїм місцем у соц. системі Г. с. поділяють на великі (соц. класи, нації, соц.-демогр. та профес. категорії, регіонал. спільноти, масові аудиторії тощо) та малі, члени яких безпосередньо взаємодіють між собою (кількіс. склад малої групи не перевищує кількох десятків чоловік). За ін. ознаками розрізняють формально фіксовані (офіц.) та неформал. (неофіц.) Г. с., реальні та умовні (зокрема «символічні збірні» у спорт. виданнях), усталені та спонтанні (юрба, тимчас. аудиторія) тощо. Великі групи впливають на поведінку своїх членів завдяки наявності специфіч. механізмів масової соц. регуляції – ціннісно-норматив. систем, традицій, соц. стереотипів, масових настроїв, громадської думки. У взаємодії великих груп формуються визначал. складові сусп. життя. Приналежність людини до певної великої групи найсуттєвіше визначає її соц. статус, умови та рівень життя, ставлення до сусп-ва. Малі групи (сім’я, навч. і трудові колективи тощо) складають соц. мікросередовище, яке безпосередньо впливає на формування і розвиток особистості. Дослідники відкрили низку феноменів групової свідомості і взаємодії, зокрема ефект присутності групи і його вплив на індивідуал. діяльність, груповий тиск і конформізм, соціометричну і рольову структуру групи, групову динаміку. Важливий аспект соц. дослідж. малих груп – аналіз опосередк. функції соц. мікросередовища у процесі взаємодії особи і сусп-ва. Ця функція пов’язана з трансформацією потреб сусп-ва, великих Г. с. у певні зразки індивідуал. поведінки. Протягом життя індивіда відбуваються послідовні зміни у його найближчому соц. середовищі. Ефективність впливу малої групи на індивіда залежить від ступеня її референтності – здатності пропускати крізь себе цінності сусп-ва, за якими живе і діє (або хоче жити і діяти) індивід. Референтними можуть бути реальні або уявні групи, ті групи людей, що існують тепер, і ті, що існували у минулому. Людина може належати до них або намагатися стати їх членом. Референтна група визначає норми, цінності і зразки поведінки людини. Порівнюючи свій спосіб життя з її вимогами, індивід намагається внести до способу життя корективи відповідно до ідеал. зразків.

Літ.: G. Homans. The Human Group. New York, 1950; Корнєв М. Соціальна психологія. К., 1995; Попова І. Соціологія: пропедевтичний курс. К., 1998.

Є. І. Головаха

Стаття оновлена: 2006