Грушевського Михайла Меморіальний музей у Львові — Енциклопедія Сучасної України

Грушевського Михайла Меморіальний музей у Львові

ГРУШЕ́ВСЬКОГО МИХА́ЙЛА Меморіальний музей у Львові Засн. 1997 як відділ Літ.-мемор. музею І. Франка. Від 1998 – сучасна назва. Підпорядк. Львів. облдержадміністрації. Розташ. у будинку, де 1902–14 мешкала родина Грушевських. Фонд налічує понад 18 тис. од. зберігання. Серед них – праці М. Грушевського та наук. видання за його редакцією, іконогр. джерела, особисті речі, фото, листи, меблі, побут. речі, стародруки, періодика 1900–40-х рр.; першовидання класиків укр. літ-ри – сучасників М. Грушевського; матеріали часів 1-ї світ. війни й УЦР. Автор худож. проекту оформлення експозиції – О. Скоп. У 6-ти експозиц. залах висвітлено життя і діяльність вченого (особливо наголошено на львів. періоді 1894–1914). Науковці музею працюють над темами: «Галицька родина Грушевських», «М. Грушевський і Галичина», «Грушевський і Холмщина», «Наук. і організац. діяльність М. Грушевського у НТШ», «Історична школа М. Грушевського», «Епістолярія родини Грушевських» тощо. Результати наук. пошуків узагальнено у низці статей, висвітлено у доповідях на ювілей. і темат. конф., радіопередачах, телепрограмах, докум. фільмах. Музей проводить н.-д., експозиц., просвітн., виставк., рекламно-видавн. роботу. Пріоритетна діяльність – виставкова: «М. Грушевський і Холмщина», «М. Грушевський та Гуцульщина», «М. Грушевський і Т. Масарик», «М. Грушевський та М. Кордуба», «М. Грушевський та М. Мочульський», «Портрети М. Грушевського з фондів музею», «Співпраця Музею М. Грушевського з УІТ». Музей підтримує творчі зв’язки з ін-тами, т-вами, дослідниками життя та діяльності М. Грушевського. 15 травня 1999 його відвідали Президенти країн Центр. і Сх. Європи – учасники саміту у Львові, які заклали на його тер. президент. сад. Дир. – М. Магунь (від 1998).

Літ.: Горинь В. «Як там моя вілла?..». Будинок Михайла Грушевського у Львові // Народознавчі зошити. Л., 1999. Ч. 4; Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові: Буклет. Л., 2003; Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові // Музеї України. 2006. № 1.

О. М. Ванчура

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
О. М. Ванчура . Грушевського Михайла Меморіальний музей у Львові // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=32123 (дата звернення: 15.04.2021)