Губернские ведомости - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Губернские ведомости

«ГУБЕ́РНСКИЕ ВЕ́ДОМОСТИ» – назва офіційних урядових видань, що виходили в губернських центрах Російської імперії від 1838. Періодичність – від одного до шести разів на тиждень. Усі «Г. в.» складалися з двох частин: офіц., де друкували постанови, розпорядження, оголошення уряду і місц. адміністрації, відомості про переміщення по службі та нагородження, і неофіц. – із відомостями про події у с. госп-ві, пром-сті й торгівлі, приват. оголошеннями тощо. Авторами статей і матеріалів з історії, географії, статистики, етнографії, фольклору здебільшого були місц. діячі культури, зокрема у «Г. в.», що виходили в Україні, – «Волынские губернские ведомости» (1838–1918), «Екатеринославские губернские ведомости» (1838–1919), «Киевские губернские ведомости» (1838–1917), «Полтавские губернские ведомости» (1838–1919), «Таврические губернские ведомости» (1838– 1917), «Харьковские губернские ведомости» (1838–1917), «Херсонские губернские ведомости» (1838–1918), «Черниговские губернские ведомости» (1838–1918) – співпрацювали О. Лазаревський, Д. Багалій, П. Єфименко, М. Коцюбинський, М. Маркевич, Л. Глібов. Після 1861 дещо розширили коло друк. матеріалів, зокрема було одержано дозвіл на передрук із центр. офіц. видань політ. відомостей і статей. Публікували також архівні документи, описи істор. пам’яток, статист. відомості, бібліограф. матеріали. «Г. в.» є важливим джерелом місц. історії, оскільки містять відомості про культурне життя, економіку, знахідки пам’яток матеріал. культури тощо.

Літ.: Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг. Петроград, 1915; Беляева Л. Н. и др. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Т. 1–4. Ленинград, 1958–61; Русская периодическая печать (1702–1894): Справоч. Москва, 1959.

І. Л. Бутич

Стаття оновлена: 2006