Губський Юрій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Губський Юрій Іванович

ГУ́БСЬКИЙ Юрій Іванович (01. 10. 1945, Харків) – біохімік, фармаколог, токсиколог. Син Олександри, брат Всеволода Губських. Д-р мед. н. (1984), проф. (1987), чл.-кор. АМНУ (1994). Засл. діяч н. і т. України (1997). Премія АМНУ (1997). Закін. Київ. мед. ін-т (1969), де відтоді з перервою й працює (нині Нац. мед. ун-т): від 1997 – зав. каф. біоорган., біол. та фармацевт. хімії; 1987–92 – заст. дир. з наук. роботи, в. о. дир., зав. відділу біохім. фармакології та токсикології Київ. НДІ фармакології та токсикології; 1994–97 – гол. учений секр. АМНУ; водночас 1992–2000 – нач. Упр. мед., біол., хім. та с.-г. наук ВАК України. Президент Всеукр. ради захисту прав та безпеки пацієнтів (від 2003). Наук. дослідж. з мед. біохімії, біохім. фармакології та токсикології фізіологічно актив. сполук. Вивчає молекулярні механізми пошкодження мембран і ядер. хроматину клітин за умов активації вільнорадикал. процесів при дії високотоксич. ксенобіотиків, квантово-хім. закономірності дії фізіологічно актив. сполук, питання комп’ютер. моделювання біохім. реакцій.

Пр.: Коррекция химического поражения печени. К., 1989; Химические катастрофы и экология. К., 1993 (співавт.); Лекарственные средства в психофармакологии. К., 1997; Біоорганічна хімія. К., 1997 (співавт.); Біологічна хімія: Підруч. К.; Т., 2000; Лекарственные средства в наркопсихофармакологии. Х., 2002 (співавт.); Біоорганічна хімія: Підруч. К.; В., 2004.

Літ.: Члену-кореспонденту АМН України Губському Ю. І. – 60 років // УБЖ. 2005. № 4; Макаренко, Полякова.

В. І. Грищенко

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
В. І. Грищенко . Губський Юрій Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=32242 (дата звернення: 15.05.2021)