Василенко Юрій Андрійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Василенко Юрій Андрійович


Василенко Юрій Андрійович

ВАСИЛЕ́НКО Юрій Андрійович (04. 03. 1938, м. Ромни Сум. обл.) – фахівець у галузі інформаційних технологій. Д-р тех. н. (1991), проф. (1993). Закін. Харків. політех. ін-т (1961). Викладав у Харків. ін-ті радіоелектроніки (1963–68) та Ужгород. ун-ті (1968–96); від 1996 – зав. каф. інформ. керуючих систем та технологій Ужгород. ін-ту інформатики, економіки і права. Вивчає процеси розпізнавання образів. Запропонував і дослідив нову орг-цію багаторівневого процесу розпізнавання – метод розгалуженого вибору ознак.

Пр.: Распознавание дискретных объектов // Наук. вісн. Ужгород. ін-ту інформатики, економіки і права. 1997. № 1; Моделювання кінетики росту шаруватого кристалу // Вісн. Львів. ун-ту. 1998. № 337 (співавт.); Автоматизований апаратно-програмний комплекс ідентифікації гама-спектрів на базі мікро-ЕОМ // Комп’ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр. Л., 2000. № 5 (співавт.); Автоматизована побудова систем розпізнавання на основі математичних моделей // Мат. 6-ї Міжнар. конф. Дн., 2003 (співавт.).

Статтю оновлено: 2005