Васильєв Вадим Петрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Васильєв Вадим Петрович


Васильєв Вадим Петрович

ВАСИ́ЛЬЄВ Вадим Петрович (18(31). 12. 1912, Одеса – 24. 09. 2003, Київ) – ентомолог. Д-р біол. н. (1953), проф. (1958), акад. НАНУ (1964). Засл. діяч н. УРСР (1973). Держ. премiя УРСР у галузі н. i т. (1976). Учасник 2-ї світ. війни, бойові нагороди. Закiн. Харкiв. с.-г. iн-т (1935). Відтоді працював н. с. Укр. НДI виноградарства і виноробства (Одеса); 1936–41, 1945–53 – ст. н. с., зав. відділу захисту рослин Укр. НДI плодівництва та ягідних культур (Київ); 1953–79 – дир., 1979–98 – ст. н. с. Укр. НДІ захисту рослин (Київ). За сумісн. від 1958 викладав у Нац. аграр. ун-ті (Київ). Голова Укр. ентомол. т-ва (1956–87), віце-президент Всесоюз. ентомол. т-ва (1960– 87). Вивчав питання захисту різних рослин від шкідників, зокрема опрацював систему заходiв боротьби з шкiдниками плодових культур для рiзних зон України і Кавказу. Під кер-вом В. розроблено ефективні способи боротьби з буряковим довгоносиком; обґрунтовано теор. основи тактики застосування хiм. методу захисту рослин.

Пр.: Эффективность опрыскивания инсектицидами внутреннего действия против яблонной плодожорки // Тр. Укр. НИИ плодоводства. К., 1940; Вредители садовых насаждений. К., 1955; Вредители плодовых культур. Москва, 1958 (співавт.); Химический метод защиты растений. К., 1958 (співавт.); Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений: В 3 т. К., 1973–75; 1987–89 (співавт.); Справочник по контролю за применением средств химизации в сельском хозяйстве. К., 1989 (співавт.); История защиты растений. К., 1996 (співавт.).

Статтю оновлено: 2005